ELMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Spółka prowadzi sprzedaż artykułów w Lublinie i Kraśniku pod następującymi adresami:

 

1. Punkt Sprzedaży i biuro w Lublinie:
20-704 Lublin ul. Wojciechowska 5A
tel. 81 525-95-71, wew. 44
tel/fax 81 525-31-17
e-mail: elmet@elmet-lublin.pl

2. Punkt Sprzedaży w Kraśniku:
23-200 Kraśnik ul. Kościuszki 11
tel. 81 825-21-53
 

 

 

 

Dodatkowe informacje o firmie:

 
Spółka zarejestrowana jest w  Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód  z siedzibą w Świdniku VI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  Rejestr Przedsiębiorców   pod numerem   0000218254,  kapitał zakładowy spółki wynosi 243600zł.

 NIP 712-01-70-197
 REGON 430360965


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Gwarantujemy kupiecką solidność i rzetelność.