Oferta » Kontakt

20-704 Lublin ul. Wojciechowska 5A
tel. 81 525-95-71
tel/fax 81 525-31-17
e-mail: elmet@elmet-lublin.pl

Aktualności

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców
pod numerem 0000218254, kapitał zakładowy spółki wynosi 243600zł.

NIP 712-01-70-197
REGON 430360965